Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Wmurowanie kamienia węgielnego

23 marca 2011 r. przy udziale m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani prof. Barbay Kudryckiej odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Energis.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www