Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozpoczęcie robót ziemnych

Na początku października 2010 r. rozpoczęto wykonywanie robót ziemnych.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www