Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Organizacja terenu budowy

Na początku września 2010 r. Wykonawca robót - firma Dorbud S.A. przystąpiła do organizacji terenu budowy.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www