Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Konstrukcja kondygnacji podziemnych

Wraz z początkiem roku 2011 Wykonawca przystąpił do realizacji konstrukcji poziomu -2 budynku Energis.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www